Шежіреге енгізудің жолы

Шежіреге қалай еңгізуге болады? Бұл өте оңай.