0 +1 -1
Серик КуракбаевСерик Куракбаев Админ. спросил 1 year назад

Кайырлы кун. Мен улымды тиркеуге сураныс тастаган болатынын. Суранысым каралып статус руксат берилди деп тур, бирак тексерип карасам тиркелмеген. 

Тиркелу